EchtscheidingsbemiddelingDe echtscheidingswet van 1 september 2007 onderscheidt twee echtscheidingsprocedures:


  • Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (EOT): als beide partners akkoord zijn met de scheiding maken ze zelf afspraken over de kinderen, de woning en andere zaken.
  • Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting (EOO):
    als één van de partners de scheiding wil tegenhouden of als partners echt niet tot overeenkomsten komen dan kan de echtscheiding eenzijdig aangevraagd worden via de rechtbank.


Via een erkend bemiddelaar kunnen ex-partners een overeenkomst uitwerken met het oog op een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT). Een EOT is een alternatief voor een slopende en dure echtscheidingsprocedure via de rechtbank waarin beide partijen een advocaat onder de arm nemen. Het EOT moet ingediend worden bij de rechtbank ter ‘homologatie’. Dat betekent dat de rechter de overeenkomst bekrachtigt waardoor ze authentiek en uitvoerbaar wordt.


Bemiddeling is echter ook mogelijk voor mensen die al in een gerechtelijke procedure verwikkeld zijn en ervoor kiezen om over bepaalde zaken zelf te onderhandelen. Hierover kan er in bemiddeling een deelovereenkomst geformuleerd worden. Ook deze deelafspraken worden door de rechter bekrachtigd.


Een bemiddelingstraject met het oog op een EOT gebeurt met beide partijen aan tafel.