Tarieven

Bemiddelingsgesprekken


€45

per uur, per persoon, per sessie ** + 11,25 euro per begonnen kwartier per persoon

Opmaak documenten


€250

Ouderschapsovereenkomst


€450

Echtscheiding Onderlinge Toestemming

(E.O.T.)Familiale bemiddeling is vrijgesteld van BTW