Wat is bemiddeling?


Wanneer het woord ‘scheiding’ of ‘conflict’ valt, associëren we dit vaak met een strijd voor de rechtbank die veel tijd, energie en geld vraagt. In bepaalde situaties zal een rechterlijke tussenkomst zinvol en zelfs noodzakelijk zijn. Vaak echter is dit niet de weg die mensen willen inslaan. Mensen willen graag zelf tot duurzame oplossingen komen, op hun maat geschreven, rekening houdende met hun persoonlijke belangen én eventueel die van hun kinderen. Als erkend bemiddelaar kan ik jullie hierbij helpen.


Bemiddeling is een volwaardig en erkend alternatief om een conflict op te lossen buiten de rechtbank (wet van 21 februari 2005). Bij bemiddeling wordt er vertrokken vanuit de basisgedachte dat mensen, mits goede ondersteuning, begeleiding en informatie, zelf tot oplossingen kunnen komen. Het betreft altijd een vrijwillig proces.


  • Als bemiddelaar zorg ik voor een vertrouwelijk kader waarin de gesprekken plaatsvinden. Ik stel me neutraal en onpartijdig op en ben gehouden aan het beroepsgeheim.

 

  • Als bemiddelaar help ik jullie om het gesprek (terug) aan te gaan met elkaar, om thema’s door te praten met de focus op een constructieve oplossing. Ik zorg voor verbinding tussen jullie met oog voor de belangen van
    alle betrokkenen. Ik begeleid met een neutrale en onpartijdige bril en bewaak grenzen en spelregels.

 

  • Als bemiddelaar zet ik jullie afspraken in een juridisch onderbouwde overeenkomst die, indien gewenst of indien nodig (bijvoorbeeld bij een echtscheiding) gehomologeerd kan worden door een familierechter.

We don’t see things as they are,
we see things as we are

Max Lucado