Werkingsprincipes

DE BEMIDDELING GEBEURT OP VRIJWILLIGE BASIS

De betrokken partijen zijn vrij al dan niet deel te nemen aan het bemiddelingsproces. Ze kunnen op elk moment de bemiddeling stopzetten zonder verdere gevolgen in eventuele verdere gerechtelijke procedures.

DE BEMIDDELING IS STRIKT VERTROUWELIJK

Alles wat er binnen het kader van bemiddeling besproken wordt, kan niet zomaar doorgegeven worden aan derden. Dat betekent dus ook dat de besproken inhoud niet gebruikt kan worden in eventuele verdere gerechtelijke procedures. Deze waarborg zorgt ervoor dat alle betrokken partijen vrijuit kunnen praten.

DE BEMIDDELAAR IS NEUTRAAL 

Neutraal betekent dat de bemiddelaar geen partij kiest voor de ene of de andere partij. De bemiddelaar bepaalt niet ‘wat’ er besproken of beslist wordt, dat doen de onderhandelende partijen zelf.

DE BEMIDDELING IS TRANSPARANT

Alle gebruikte en bekomen informatie wordt gedeeld met alle betrokken partijen.