OuderschapsbemiddelingAls ouders niet langer onder één dak wonen, moeten ze hun ouderschap reorganiseren. Hoe deze reorganisatie concreet vorm krijgt, kan in onderling overleg bepaald worden.
In de bemiddelingsgesprekken worden afspraken gemaakt omtrent:


  • het ouderlijk gezag: wie beslist over wat?
  • de verblijfsregeling: waar verblijft het kind wanneer?
  • de kinderkosten: wie betaalt wat en op welke manier?


De ouderschapsovereenkomst kan een belangrijke bijdrage leveren tot een evenwichtige en positieve relatie tussen ouders en hun kinderen en tussen ouders onderling. Bovenal moet deze overeenkomst concreet en duidelijk zijn zodat conflicten minder kans krijgen. Kinderen lijden immers vooral onder ruziënde ouders, veel meer dan onder scheidende ouders.


Ouderschapsreorganisatie is een dynamisch proces dat nooit stopt. Ook jaren na de partnerbreuk kunnen bemiddelingsgesprekken soelaas bieden bij verstarde standpunten over eventuele nieuwe afspraken of het herzien van regelingen.


Behalve alle emotionele belangen en bezorgdheden krijgt u ook informatie omtrent fiscaliteit, juridische en financiële aspecten van het ouderschap.


Ouderschapsbemiddeling gebeurt met beide ouders aan de tafel.